You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Jätteet ja syntypaikkalajittelu

Jätteen määrää on vähennettävä ja syntypaikkalajittelua on suoritettava aina kun se on mahdollista. Meidän on pyrittävä vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ympäristökuormitusta jatkokehittämällä ja ylläpitämällä tuotantomenetelmiämme.

Lainsäädäntö ja määräykset

Sovellettavia lakeja ja määräyksiä on noudatettava ja ylläpidettävä avointa asennetta yleisöä ja viranomaisia kohtaan.

Materiaalit, pintakäsittely ja prosessit

Tuotteidemme ympäristövaikutukset minimoidaan niiden elinkaaren aikana valitsemalla materiaalit ja pintakäsittelyt ympäristötietoisesti. Prosesseja ja ympäristötoimenpiteitä tarkastellaan muiden vaatimusten ohella toimittajia valittaessa ja arvioitaessa.

Koneiden ja materiaalien käyttö on optimoitava ja virtaviivaistettava materiaalien ja energian kulutuksen vähentämiseksi. Yhtiö pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän luonnonvaroja pakkausten ja kuljetuksen valinnassa.

de belofte van EAB Built to last

EAB:n kestävän kehityksen kirja

Built to Last®. Tämä kertoo kaiken siitä, miten ajattelemme ja toimimme täällä EAB:llä. Tämä on lupauksemme asiakkaillemme, mutta myös työntekijöillemme, toimittajillemme ja kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella yhteydessä meihin.

Lue EAB:n kestävän kehityksen kirja täältä.