Ytbehandling

Ytbehandling1Alternativ 1
Varmförzinkning ger fullständig täckning och dubbelverkande skydd. Genom neddoppning i smält zink, får man en beläggning på portbladets alla ytor, även inuti rörprofilerna. Vid varmförzinkningen blir beläggningen dessutom extra tjock på hörn och kanter, istället för att bli tunnare som vid målning. 

Varmförzinkning skyddar stålet på två sätt. Dels korroderar zinkbeläggningen mycket långsamt och ger på så sätt en lång livslängd. Dels ger zinken katodiskt skydd om beläggningen skadats. Vid borrhål, klippkanter eller revor bildas ett galvaniskt element där zinken blir offeranod och skyddar stålet mot korrosion.

Ytbehandling2Alternativ 2
Beklädnad med lackerad stålplåt på varmförzinkad stomme. Som tillval levereras portarna med Polyesterlackerad profilplåt i ett flertal standardkulörer, se kulörkarta till vänster.

Polyester är ett av marknadens mest förekommande beläggningssystem för belagd byggplåt och en väl beprövad utomhuslack med god glans och kulörhållning samt bra formbarhet som uppfyller kraven för bra byggplåt. Vanligt användningsområde är fasader och yttertak i normala miljöer.


Alternativ 3
Ytbehandling av stålportar till mycket korrosiva miljöer, såsom kustmiljöer med saltvatten, biltvättanläggningar, pappersbruk, djurstallar etc. Portens livslängd kan ökas genom en målningsbehandling på det varmförzinkade grundutförandet.

En sådan målning ställer stora krav på förbehandling och färgval vilket oftast innebär blästring, grundmålning med specialprimer ca 60 μ samt 2-komponent topplack 40-50 μ.

Eftersom kraven är varierande beroende på miljö, bör dessa bedömas vid varje enskilt objekt. Om man vill måla på en varmförzinkad yta utan att först blästra, måste ytan åldras, det vill säga porten kan målas efter två år.

Kulörkarta

För exakt kulöråtergivning bör plåtprov rekvireras.

Svart015  015 Svart 
Kritvit010  010 Kritvit
Silvermetallic045  045 Silvermetallic
Morkrod758  758 Mörkröd
Morkgra087  087 Mörkgrå
Azurbla558 558 Azurblå